Czytaj więcej...Szanowni Państwo.

Dzięki Państwa głosom oddanym na mnie - jako Prezesa Stowarzyszenia Porozumienia Inicjatyw Samorządowych w Janowie Lubelskim, uplasowałem się na pierwszym miejscu w Powiecie Janowskim w plebiscycie „Człowiek Roku 2018” w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”, organizowanym przez Redakcję Kuriera Lubelskiego.

Czytaj więcej

Czytaj więcej...W dniu 23 luty 2019 r. w restauracji Hetmańska już po raz trzeci odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z powiatu Janowskiego. Impreza zorganizowana przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego, Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych i Akcję Katolicką działającą przy parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Licznie zgromadzonych w imieniu organizatorów powitał Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Flis. Jak co roku dla wszystkich uczestników, oprócz dobrej zabawy przygotowano poczęstunek, ufundowane zostały także nagrody w postaci wielu książek, art. szkolnych i piłek sportowych. Dobrą zabawę połączoną z wieloma konkursami poprowadził zespół ROXAIT. Na zakończenie podczas wręczania nagród od rodziców i dzieci, organizatorzy odebrali ciepłe słowa podziękowania za świetnie zorganizowaną zabawę. Organizatorzy widząc tak duże zainteresowanie ze strony dzieci i ich opiekunów zadeklarowali kontynuowanie tej formy zabawy w przyszłym roku.

Czytaj więcej

Czytaj więcej...Już po raz XI odbył się piknik rodzinny zorganizowany na osiedlu Zaolszynie przez Sławomira Dworaka, Grzegorza Flisa oraz Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych w Janowie Lubelskim.

W związku z nienajlepszą pogodą piknik miał dwie odsłony. W sobotę 23 czerwca br. po godzinie piknik został przerwany i został dokończony w niedzielne popołudnie 1 lipca. W czasie trwania spotkania odbyły się liczne konkursy, zabawy i gry zręcznościowe w ramach realizacji projektu ,,Jedność przez różnorodność – sportowe spotkania sąsiedzkie szansą na rozwój społeczności lokalnych – Edycja IV” wspartego finansowo środkami Gminy Janów Lubelski z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani.

Czytaj więcej

Czytaj więcej...Tradycyjnie, jak co roku w wieczór Trzech Króli Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych wspólnie z Posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosławem Piotrowskim zorganizowało w Janowie Lubelskim spotkanie opłatkowe, na które w tym roku przybyło 178 osób. Wśród przyjaciół i sympatyków prof. Piotrowskiego, i janowskiego Stowarzyszenia byli goście z całego województwa. Przybyli księża z okolicznych parafii, politycy z Posłem RP Jerzym Bieleckim na czele, samorządowcy a przede wszystkim laureaci konkursu plastycznego, zorganizowanego przez pracowników biura europosła w Janowie Lubelskim - na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu janowskiego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zgromadził ponad 300 prac. Jury miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców, bo wiele prac było wręcz kapitalnych. By docenić zaangażowanie i pracę młodych twórców prof. Mirosław Piotrowski fundator nagród dla zwycięzców postanowił, że oprócz głównych nagród przyznane zostały także wyróżnienia.

W pierwszej kategorii – uczniowie z klas 1-3, główna nagroda przypadła Natanielowi Janikowi z trzeciej klasy PSP w Modliborzycach. Drugą nagrodę zdobył Hubert Oleksak, pierwszoklasista z PSP w Momotach Górnych, zaś trzecie miejsce zajął Dominik Sulowski, uczeń pierwszej klasy PSP w Chrzanowie.

W drugiej kategorii, wśród uczniów klas 4 – 7, pierwsze miejsce zajął piątoklasista Karol Kiszka z PSP w Krzemieniu. Na drugim miejscu znalazł się Antoni Rosiński, szóstoklasista z PSP z Oddziałami Integracyjnymi z Janowa Lubelskiego. Trzecie miejsce przypadło dwojgu uczniom: Mai Gzik z czwartej klasy PSP w Krzemieniu i Tomaszowi Widzowi uczniowi piątej klasy PSP w Godziszowie Pierwszym.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrodzeni zostali wspaniałymi elektronicznymi zabawkami, tabletami i klockami Lego.

W obu tych kategoriach dodatkowo wyróżniono dwadzieścioro dzieci. Otrzymały one drobne upominki i maskotki.

W świąteczny nastrój uczestników spotkania wprowadziła koncertem kolęd p. Monika Rapa - Stypendystka Stowarzyszenia „Razem dla Lubelszczyzny”.

Z inicjatywy Grzegorza Flisa, prezesa Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych dla gości i członków Stowarzyszenia uroczyste spotkanie poprzedził wykład europosła Mirosława Piotrowskiego „O przyszłości Unii Europejskiej”. Omawiając bieżącą sytuację polityczną profesor Piotrowski odniósł się do idei, jaka przyświecała twórcom Unii
– solidarności i współpracy międzynarodowej, co nie oznaczało utraty tożsamości narodowej państw członkowskich.

„Ojcowie założyciele zawsze  odwoływali się do korzeni chrześcijańskich Europy i naszym zadaniem jest stanąć w obronie naszej historii, choćby poprzez aktywne działanie w ruchu Europa Christi – przeciwstawiającemu się  najnowszej modzie w szeregach posłów do PE – komunizującemu ruchowi promującemu idee Spinellego”.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez prof. Piotrowskiego i Grupę EKR upominkami świątecznymi, wśród których znalazły się m.in. książki Profesora pt. „Europo co dalej” oraz „Zmierzch Europy”, w których to znalazły się wygłaszane przez Profesora w Radiu Maryja felietony – „Myśląc Ojczyzna”.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...   

 

Czytaj więcej...W dniu 16 września Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych zorganizowało w Lasach Janowskich piknik, w którym uczestniczył m.in. Profesor Mirosław Piotrowski wraz z rodziną. Wśród wielu członków i sympatyków Stowarzyszenia z całego województwa uczestniczyli także mieszkańcy Gminy Dzwola z Wójtem Stanisławem Rożkiem i grupą Radnych Gminy.

Czytaj więcej

Czytaj więcej...W dniu 19 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku został zrealizowany projekt zadania publicznego Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim przez Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych pod tytułem ,,Zamiast grać na komputerze zdrowiej jeździć na rowerze - czas wolny na sportowo”.

Czytaj więcej

Czytaj więcej...Dnia 10 września 2017 r. po raz drugi w Gminie Dzwola odbył się Konkurs Wieńców Dożynkowych. W uroczystym korowodzie cztery parafialne grupy wieńcowe przeszły do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli na uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną za zebrane plony oraz o opiekę Matki Bożej dla Mieszkańców Gminy Dzwola, która rozpoczęła się o godz. 12.00. Nabożeństwo prowadził ks. Kan. Piotr Kubicz - proboszcz parafii Dzwola.

Czytaj więcej
Na górę