Czytaj więcej...Tradycyjnie 6 stycznia w Święto Trzech Króli w Janowie Lubelskim przy śpiewie kolęd życzenia noworoczne złożyli sobie uczestnicy dorocznego spotkania opłatkowego.

Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego oraz Grzegorza Flisa Prezesa Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych w Janowie Lubelskim przybyło niemal sto sześćdziesiąt osób. Obecni byli proboszczowie okolicznych parafii: ks. kanonik dr Jacek Staszak, dziekan Dekanatu Janów Lubelski, proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, ks. kanonik dr Jacek Beksiński, zastępca Dziekana Dekanatu Janów Lubelski, proboszcz parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim, ks. kanonik Józef Krawczyk, proboszcz parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie, ks. Kazimierz Sagan proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Momotach Górnych, ks. mgr Bartosz Rachwał proboszcz parafii p.w. św. Anny w Branwi, ks. kanonik Piotr Kubicz proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej  w Dzwoli, ks. dr Antoni Drabowicz wikariusz z Dzwoli, ks. Julian Brzezicki, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach oraz o. Karol Adamowicz z sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy.

Czytaj więcej

Po sześciu latach funkcjonowania nasze Stowarzyszenie ma osobowość prawną.  W dniu 13 grudnia 2015r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych w wyniku głosowania został wybrany nowy zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Grzegorz Flis - radny miejski z Janowa Lubelskiego, a także dwóch Wiceprezesów: Wiesław Mianowany - nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Potoczku oraz Krzysztof Dyjach - radny gminny z Dzwoli. (dotychczasowy Prezes - Sławomir Dworak, z racji tego, że został Członkiem Zarządu Powiatu, nie mógł pełnić tej funkcji). Sekretarzem został wybrany Wojciech Król z Krzemienia Pierwszego, a Skarbnikiem - Zenon Bielak - radny miejski z Momot.

Czytaj więcej

 

Czytaj więcej...W niedzielne popołudnie 2  sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych. Spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia Sławomir Dworak. Gościem zebrania był prof. Mirosław Piotrowski Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wśród uczestników spotkania byli wójt gminy Dzwola Stanisław Rożek, radni miejscy z Janowa Lubelskiego, radni z gminy Dzwola z Porozumienia Inicjatyw Samorządowych, a także mieszkańcy powiatu janowskiego, zaangażowani w działalność Stowarzyszenia i na rzecz swojego regionu. W czasie spotkania omówiono dotychczasową działalność Stowarzyszenia, a także zarysowano plany dalszej pracy, której głównym  celem będzie popularyzowanie wiedzy z dziedziny funkcjonowania samorządu terytorialnego   i innych organów administracji publicznej, promocja i popieranie inicjatyw gospodarczych na terenie powiatu janowskiego, troska o przejrzystość i uczciwość życia publicznego. Podjęto również uchwały niezbędne do prawnych przekształceń organizacji.

Czytaj więcej

Czytaj więcej...W sobotnie popołudnie 30 maja br. odbył się VIII osiedlowy Dzień Dziecka Zaolszyniak na terenach przyległych do placu rozrywki na osiedlu Zaolszynie w Janowie Lubelskim. W tym roku impreza plenerowa była realizowana w ramach projektu ,,Jedność przez różnorodność – sportowe spotkania sąsiedzkie szansą na rozwój społeczności lokalnych - Dzień Dziecka” wsparta finansowo środkami  z    Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomani na 2015 r. Gminy Janów Lubelski. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Adalbert z Momot Górnych, osiedlowy klub Zaolszyniak oraz Akcja Katolicka. Spotkanie rozpoczęliśmy przywitaniem wszystkich przybyłych na imprezę   i przedstawieniem organizatorów oraz darczyńców dzięki, którym zostały zakupione i przygotowane nagrody dla wszystkich uczestników Dnia Dziecka. Zaproszeni goście w osobach Burmistrza Krzysztofa Kołtysia, Starosty Janowskiego Jerzego Bieleckiego oraz opiekuna Akcji Katolickiej w Janowie Lubelskim ks. Łukasza Wojciechowskiego ufundowali słodki poczęstunek dla dzieci, który osobiście rozdali zebranym dzieciom.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych w Janowie Lubelskim już po raz kolejny spotkało się na tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym. Spotkanie swoją obecnością uświetnili: ks. dr Jacek Beksiński, proboszcz parafii św. Jadwigi w Janowie Lubelskim, ks. Kazimierz Sagan, proboszcz parafii św. Wojciecha w Momotach Górnych, ks. Bartosz Rachwał proboszcz parafii   św. Anny w Branwi, a także prof. Mirosław Piotrowski poseł do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej
Na górę