Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH został utworzony w związku z zamiarem zgłaszania kandydatów do rad gmin, rady powiatu oraz wyborów wójtów, burmistrzów w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 

Adres i dane Komitetu Wyborczego Wyborców

Skrót nazwy komitetu:

KWW Porozumienie Inicjatyw Samorządowych

Adres siedziby komitetu:

Zofianka Dolna 50
23-304 Dzwola

NIP 8621645105, REGON 381124400

Nr rachunku: 82 1600 1462 1879 1926 9000 0001

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego:

Daniela Józefa Flis

Pełnomocnik finansowy:

Wiesław Komada


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Inicjatwy Samorządzowych


Czytaj więcej...

Brak danych w rejestrze.

Brak danych w rejestrze.

Strona internetowa sfinansowana przez KWW Porozumienie Inicjatyw Samorządowych