O nas

Inicjatorami powstania Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych była grupa ludzi aktywnie uczestnicząca w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego.

Po kilku wstępnych spotkaniach, w dniu 12 września 2009 r. w użyczonym Biurze Poselskim prof. Piotrowskiego odbyło się zebranie, na którym 12 osobowa grupa założycielska powołała Stowarzyszenie. Jednomyślnie przyjęła Regulamin Stowarzyszenia (Statut) i wybrała Przedstawiciela, którym został p. Stanisław Rożek.
Starosta Janowski postanowieniem z dnia 8 października 2009 r. wpisał Stowarzyszenie „Porozumienie Inicjatyw Samorządowych” do rejestru stowarzyszeń.

Stowarzyszenie rozpoczęło pracę w oparciu o Regulamin, w którym zawarło główne cele takie jak:

  1. Kształtowanie osobowości mieszkańców powiatu janowskiego poprzez popularyzowanie wiedzy z dziedziny funkcjonowania samorządu terytorialnego i innych organów administracji publicznej;
  2. Promocja i popieranie inicjatyw gospodarczych na terenie powiatu janowskiego;
  3. Troska o przejrzystość i uczciwość życia publicznego.

Jako najwłaściwsze formy pracy Stowarzyszenia, w początkowym okresie jego działania uznano organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów.

Inauguracja pracy Stowarzyszenia miała miejsce 8 stycznia 2010 r. jako uroczysta wieczornica połączona z tradycyjnym opłatkiem, zorganizowanym wspólnie z Biurem Poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego. Wcześniej jednak, z inicjatywy Stowarzyszenia w dniu 25 października 2009 r. odbyło się spotkanie prof. Mirosława Piotrowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego z mieszkańcami Krzemienia, którego tematem była problematyka funkcjonowania Unii Europejskiej w kontekście przyjętego Traktatu Lizbońskiego.

Na górę