Podziękowania

PODZIĘKOWANIA

             Serdeczne podziękowania składamy wszystkim wyborcom,  którzy w wyborach samorządowych poparli kandydatów startujących z list Porozumienia Inicjatyw Samorządowych na Wójta Gminy Dzwola i Potok Wielki, radnych miejskich, gminnych, powiatowych.

 Zarząd Stowarzyszenia Porozumienia Inicjatyw Samorządowych

Na górę