Porozumienie Inicjatyw Samorządowych zarejestrowane w KRS

Po sześciu latach funkcjonowania nasze Stowarzyszenie ma osobowość prawną. W dniu 13 grudnia 2015r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Porozumienie Inicjatyw Samorządowych w wyniku głosowania został wybrany nowy Zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Grzegorz Flis - radny miejski z Janowa Lubelskiego, a także dwóch Wiceprezesów: Wiesław Mianowany - nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Potoczku oraz Krzysztof Dyjach - radny gminny z Dzwoli. (dotychczasowy Prezes - Sławomir Dworak, z racji tego, że został Członkiem Zarządu Powiatu, nie mógł pełnić tej funkcji). Sekretarzem został wybrany Wojciech Król z Krzemienia Pierwszego, a Skarbnikiem - Zenon Bielak - radny miejski z Momot.

Podczas zebrania zostały podjęte pierwsze uchwały, m.in. Uchwałą nr 10/2015 Honorowym Członkiem Stowarzyszenia został prof. Mirosław Piotrowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego.


  1

2 

3 


Porozumienie Inicjatyw Samorządowych zarejestrowane w KRS
Na górę